Kenyataan Sebutharga Terbuka No.JP/SN/PPA-HQ/S16/03/2018 (Tawaran Kali Ke-2) : Sebutharga Untuk Perkhidmatan Membekal Pakaian Seragam VEST Untuk Kegunaan Penguatkuasaan Jabatan Perhutanan Sabah

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) dalam Kepala dan Sub-Kepala yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi sebutharga berikut:-

No. Sebutharga Tajuk Kod Bidang Bayaran Tempat & Tarikh Dokumen Sebutharga Diperolehi
JP/SN/PPA-HQ/S1/03/2018 Sebutharga Untuk Perkhidmatan Membekal Pakaian Seragam VEST Untuk Kegunaan Penguatkuasaan Jabatan Perhutanan Sabah PUKONSA
050200

PMS 030101
RM30.00 Bahagian Pergurusan Projek Dan Perkhidmatan Am, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah, Gr. Flr, Blk D, KM11, Jln Labuk, Sandakan Sabah.
(Tel: 089-660811, 242500)

01 - 08 Oktober, 2018.


Dokumen Meja Tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 1 Oktober 2018 hingga 10 Oktober 2018 pada waktu pejabat dengan bayaran Dokumen sebanyak RM30.000 senaskah. Dokumen sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil syarikat / pembekal yang sah sahaja. Selain dari itu wakil-wakil syarikat / pembekal hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS). Ambil perhatian, hanya syarikat / pembekal yang berdaftar di bawah kod bidang yang dinyatakan sahaja yang dibenarkan menyertai tawaran ini. Dokumen sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dihantar dan dimasukkan ke Peti Tawaran Sebutharga, Bahagian Pengurusan Projek & Perkhidmatan Am, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah, KM 11, Jalan Utara Sandakan pada atau sebelum jam 10.00 pagi 24 Ogos, 2018 (Isnin).

KETUA KONSERVATOR HUTAN