Kenyataan Sebutharga Terbuka No. JP/SN/KEW/HQ/01/2019 Membekal & Menjahit Pakaian Seragam Kakitangan Jabatan Perhutanan Sabah Tahun 2019

Kenyataan Sebutharga Terbuka No. JP/SN/KEW/HQ/01/2019.

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat/pembekal yang berdaftar dengan PUKONSA dalam kepala yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi sebutharga berikut:-

No Sebutharga Tajuk Kod Bidang Tarikh & Tempat Dokumen Sebutharga Diperolehi
JP/SN/KEW/HQ/01/2019 Membekal & Menjahit Pakaian Seragam Kakitangan Jabatan Perhutanan Sabah Tahun 2019 PUKONSA - Kod Bidang 050101 & Kod 220900

atau

PMS - Kod 020801 & Kod 222401
Unit Stor, Bahagian Belanjawan & Kewangan, Jabatan Perhutanan Sabah, Ground Floor, Block E, KM.11 Jalan Labuk, Beg Berkunci No. 68, 90009 SANDAKAN SABAH. (Tel: 089- 242860)

6 Mei, 2019 hingga 20 Mei, 2019


Dokumen Meja Tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 6 Mei, 2019 hingga 20 Mei, 2019 pada waktu pejabat. Dokumen Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil syarikat/pembekal yang sah sahaja. Selain dari itu wakil-wakil syarikat/pembekal hendaklah membawa surat PEND AFT ARAN ASAL yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS). Ambil perhatian, hanya syarikat/pembekal yang berdaftar di bawah kod bidang yang dinyatakan sahaja yang dibenarkan menyertai tawaran ini. Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dihantar dan dimasukkan ke Peti Tawaran Sebutharga, Bahagian Pengurusan Projek & Perkhidmatan Am, lbu Pejabat, Jabatan Perhutanan Sabah, KM 11, Jalan Utara, Sandakan pada atau sebelumjam 10.00 pagi 20 Mei, 2019 (Isnin).

KETUA KONSERVATOR HUTAN