JP/SN/PPA-MMI/S16/01/2019 Sebutharga Untuk Perkhidmatan Katering Sempena Majlis Makan Malam Inovasi 2019 Jabatan Perhutanan Sabah

Kenyataan Sebutharga No. JP/SN/PPA-MMI/S16/01/2019Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) & Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) dalam mana-mana Kod Bidang yang berkaitan seperti berikut dan  dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut :-

 

Tajuk Kerja Syarat Pendaftaran, Gred, Kategori & Pengkhususan Tempat & Tarikh Dokumen Sebutharga Diperolehi
JP/SN/PPA-MMI/S16/01/2019 :
Sebutharga Untuk Perkhidmatan Katering Sempena Majlis Makan Malam Inovasi 2019 Jabatan Perhutanan Sabah (Tawaran Kali ke-2)

PUKONSA Kod 080501

ATAU

PMS Kod 040103
Ketua Bahagian Komunikasi Korporat & Inovasi, Jabatan Perhutanan Sabah, 1st Floor, Block E, KM 11, North Road, Locked Bag 68, 90009 Sandakan Sabah.
Tel: 089-242500

Dokumen Meja Tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 11 - 22 Julai 2019 pada waktu pejabat dengan bayaran Dokumen Sebanyak RM50.00 senaskah. Bayaran boleh dibuat melalui Wang Pos atau Resit Tunai yang dikeluarkan oleh Bahagian Belanjawan Dan Kewangan Jabatan Perhutanan Sabah, Sandakan. Bayaran tidak akan dikembalikan. Dokumen Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor atau wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Perbendaharaan Sabah (PMS).

Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah di hantar terus dan dimasukkan ke Peti Tawaran Sebutharga , Bahagian Pengurusan Projek Dan Perkhidrnatan Am, Jalan Utara KM11, Beg Berkunci 68, 90009 SANDAKAN, SABAH pada atau sebelum jam 10.00 pagi pada 22  Julai 2019 (ISNIN).

KETUA KONSERVATOR HUTAN