JP/SN/PPA-HQ/S16/03/2019: Sebutharga Untuk Membekal, Memasang Dan Mengujiguna Outdoor Unit, Penghawa Dingin Untuk Kegunaan Central Aircond Auditorium, Ibu Pejabat, Jabatan Perhutanan Sabah

 
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam mana-mana Kelas, Kepala dan Sub-Kepala, Gred Kategori dan pengkhususan yang berkaitan seperti berikut dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut :-
 
Tajuk Kerja Syarat Pendaftaran, Gred, Kategori & Pengkhususan Tempat & Tarikh Dokumen Sebutharga Diperolehi
JP/SN/PPA-HQ/S16/03/2019

Sebutharga Untuk Membekal, Memasang Dan Mengujiguna Outdoor Unit, Penghawa Dingin Untuk Kegunaan Central Aircond Auditorium, Ibu Pejabat,  Jabatan Perhutanan Sabah
PUKONSA
220101

ATAU

PMS
220301

Alat Hawa Dingin (Window/Split)
Bahagian Pembangunan dan Perkhidmatan Am (PPA)
Jabatan Perhutanan Sabah, Ground  Floor, Block D, Km 11 North Road, Locked Bag 68, 90009 Sandakan Sabah.
(Tel: 089-242500)

Dokumen Meja Tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 08.08.2019 hingga 19.08.2019 pada waktu pejabat dengan bayaran Dokumen Sebanyak RM50.00 senaskah. Bayaran Boleh dibuat melalui Wang Pos atau Resit Tunai yang dikeluarkan oleh Bahagian Belanjawan Dan Kewangan Jabatan Perhutanan Sabah, Sandakan. Bayaran tidak akan dikembalikan.

Dokumen Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada Pemilik Lesen Kontraktor yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor dikehendaki membawa kad pengenalan dan sijil asal yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS)/Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dihantar terus dan dimasukkan ke Peti Tawaran Sebutharga , Bahagian Pembangunan Dan Perkhidmatan Am, Jalan Utara KM11, Locked Bag 68, 90009 SANDAKAN, SABAH pada atau sebelum jam 10.00 pagi pada19.08.2019(ISNIN).

KETUA KONSERVATOR HUTAN