Toggle Sidebar
  • No guest found.
  • No guest found.
Online Guests
No online guests found.
Friends In Event
No friends found.
Recent Announcements
No announcements available yet.
Photo Albums
(2) View All Albums
Recent Videos
(0)
  • No videos uploaded yet
Event Title: Larian Sempena Hari Terbuka Hutan Simpan Khazanah Sandakan
Event Date / Time:
Start

29th Okt, 2016 6:00AM

Event Description: Jabatan Perhutanan Sabah dan Persatuan FORESS akan mengadakan larian sempena Hari Terbuka Hutan Simpan Khazanah Sandakan, Jabatan Perhutanan Sabah. Larian ini akan diadakan di lokasi, tarikh dan masa berikut:
Lokasi Perkarangan Tempat Letak Kereta, Ibu Pejabat Perhutanan Sabah
Tarikh 29 Oktober 2016
Masa 06:00 Pagi

Pek Larian (Race Pack)
Anda boleh mendapatkan Pek Larian (Race Pack) anda pada 22-23 Oktober bermula pada pukul 9:00 pagi hingga 03:00 petang di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah.

Pendaftaran/Lapor Diri pada Hari Acara
Anda dinasihatkan untuk berada di lokasi acara larian bermula (Tempat Letak Kereta, Ibu Pejabat Perhutanan Sabah) bermula pada jam 5:30 pagi dan selewat-lewatnya sebelum jam 06:00 pagi untuk mengelakkan kesulitan.
Website: http://www.forest.sabah.gov.my/media-centre/broadcast/events/573-larian-hari-terbuka-2016
Location:
Sandakan, Sabah, Malaysia