Mampan-f

Industri Hutan

Industri kayu di Sabah pada mulanya merupakan tulang belakang kepada pembangunan sosio-ekonomi kepada negeri ini pada masa lalu. Ia kekal penting walaupun di peringkat pengeluaran balak yang berkurangan seperti yang dialami sejak kebelakangan ini. Jumlah keuntungan hasil hutan pada tahun 2012 adalah pada 177 juta dan menyumbang kepada 4% daripada jumlah pendapatan negeri Sabah. Pada masa lalu, sumbangan daripada sektor perhutanan kepada pendapatan negeri adalah lebih daripada 50% daripada jumlah keseluruhan jumlah keuntungan negeri. Pada tahun 2012, sumber pendapatan antarabangsa berjumlah 2.1 billion telah dicatatkan daripada industri perkayuan kepada negeri, dengan 31,416 pekerjaan telah dijana hasil daripada sektor ini. Hasil pengeluaran balak daripada hutan semulajadi pada tahun 2012 adalah pada 1.97 juta m³ sementara pengeluaran hasil daripada perladangan hutan adalah 1.12 juta m³ pada tempoh yang sama.

  industry02  industry03

Ia merupakan polisi Kerajaan Negeri untuk terus membangunkan industri berasaskan kayu di Sabah menerusi lebih banyak pemprosesan nilai-tambah sepertimana yang digariskan dalam Pelan Tindakan Industri Sabah (SIAP). Walaubagaimanapun, pembangunan pemprosesan nilai-tambah di negeri ini agak perlahan dan industri berasaskan kayu masih dikuasai oleh aktiviti pemprosesan utama seperti sektor kilang papan dan papan lapis. Berbanding pada tahun 90-an, jumlah kilang pemprosesan kayu di Sabah telah berkurangan dan ini disebabkan oleh bekalan balak yang semakin berkurangan. Bilangan kilang pemprosesan kayu pada masa akan datang dijangka akan berkurangan melainkan jika sejumlah besar kayu diimport oleh kilang pemprosesan tempatan untuk memenuhi keperluan bahan mentah mereka.

Kapasiti input yang dipasang kilang kayu pemprosesan di Sabah bagi tahun 2012 berjumlah 4.8 juta m³ terdiri daripada kilang papan 1.7 juta m³; plywood/veneer 2.2 juta m³ dan pulpa dan kertas 0.9 juta m³. Terdapat tidak sepadan besar antara kapasiti input sebenar kilang berhubung dengan pembekalan kayu domestik. Pada tahun 2010 , penggunaan kayu balak yang diimport, flitches dan kayu bergergaji oleh kilang-kilang tempatan berada pada 106.348 m³.

industry01  industry04

Eksport produk kayu masih dikuasai oleh eksport kayu bergergaji , papan lapis dan kertas yang menyumbang 77 % daripada jumlah pendapatan eksport hasil hutan pada tahun 2012. Log eksport hanya menyumbang 5.2% daripada jumlah pendapatan hasil hutan eksport dalam tempoh yang sama . Masa depan industri kayu akan menyaksikan banyak aktiviti dikurangkan hasil daripada bekalan bahan mentah yang menurun manakala bekalan tambahan bahan-bahan mentah dari hutan import dan perladangan dijangka menjadi lebih penting pada masa akan datang untuk memenuhi kekurangan dalam permintaan dalam negeri. Proses rekonsilidasi dalam industri berasaskan kayu tidak dapat dielakkan dan ini pasti akan menyebabkan pengurangan pekerja dan pemain yang cekap sahaja akan kekal di dalam industri berasaskan kayu.

Royalti Balak
Royalti balak di Sabah adalah berbeza-beza bergantung kepada tujuan penggunaan kayu tersebut (contoh : eksport atau pemprosesan domestik), diameter log dan sumber kayu balak tersebut. Kadar royalti adalah seperti berikut: b

(a) Royalti eksport untuk kayu bulat termasuk tiang dirawat berkuatkuasa 1 Januari 2014

Kelas Spesis  Royalti (RM/M³)
FR/NFM Pembalakan Helikopter ITP-FR/SL/AL
Bukan-RIL RIL(b)
A Belian 350 350 350 Tanpa mengira saiz 350
B Merbau/ Merbau Lalat 300 290 150 (i)   ≥ 60 cm 300
(ii) 45-59 cm (a)  250
(iii) 30-44 cm (a) 200
(iv) 29 cm dan ke bawah (a) 150
C Selangan Batu 170 160 85 (i)   ≥ 60 cm 170
(ii) 45-59 cm (a)  145
(iii) 30-44 cm (a) 120
(iv) 29 cm dan ke bawah (a) 70
D Red Seraya
White Seraya Yellow Seraya Melapi
Kapur Keruing Agathis Kembang
Kembang Semangkok
Nyatoh
Oba Suluk Pengiran
160 150 80 (i) ≥60cm 160
(ii) 45-59cm(a) 130
(iii) 30-44cm(a) 110
(iv) 29cm dan ke bawah 60
E Sebarang spesis tidak dinyatakan di kelas A,B,C,D,F,G & H. 125 115 63 (i) ≥ 60 cm 125
(ii) 45-59 cm(a) 100
(iii) 30-44 cm(a) 90
(iv) 29 cm dan ke bawah (a) 50
F Perupok 120 120 Tidak berkaitan Tanpa mengira saiz 120
G Macaranga 20 20 10 Tanpa mengira saiz 20
   H    Sebarang spesis yang balak ditanam (log) Royalti (RM/M³)
Saiz Diameter ITP-FR SL AL
(i) ≥ 60 cm 60 60 0
(ii) 45-59 cm (a) 48 48 0
(iii) 30-44 cm (a) 36 36 0
(iv) 29 cm dan ke bawah (a)      
24 24 0

Note:
FR: Pengurusan Hutan Asli
ITP: Penanaman Pokok Industri
AL: Tanah Hak Milik
SL: Tanah Negeri
 1. Dari tanah hak milik, tanah kerajaan dan perladangan kayu perindustrian yang diluluskan dalam Hutan Simpan
 2. Tertakluk kepada pemeriksaan lapangan terhadap pematuhan RIL sebelum berkelayakan untuk rebat RIL
 3. Belian & Merbau kini spesis dilarang. Kadar disenaraikan sekiranya dalam hal keadaan tertentu - contohnya. pembinaan jalan raya yang tidak dapat dielakkan , pokok-pokok yang rosak dan lain-lain.

(b) Royalti pemprosesan tempatan untuk kayu bulat

Kelas Diameter RIL FR (NFM) (b) Pembalakan Helikopter Bukan RIL
FR (NFM) ITP-FR SL AL
1) Log            
≥ 60 cm 80 45 90 90 90 90
45-59 cm (a) - - - 75 75 75
30-44 cm (a) - - - 40 40 40
29 cm & ke bawah (a) - - - 30 30 30
Macaranga Spp. - - 5 5 5 5
Sisa pembalakan/Dahan.
Nota: Tidak tertakluk kepada Belian and Merbau (c)
- - 20 20 20 20
“Fuel Wood” (d) - - 5 5 5 5
Belian 100 100 100 100 100 100
Perupok 75 Tidak berkenaan 85 85 85 85
Sebarang kayu ditanam (Spesis Perladangan) ≥ 60 cm Tidak berkenaan Tidak berkenaan - 30 30 0
45-59 cm (a)   24 24 0
30-44 cm (a) - 18 18 0
29 cm & ke bawah - 12 12 0
2) Kayu Ditukar 180 Belian: 200 180 180 180 180
Lain-lain:  90
3) i) Balak untuk kilang pulpa dan kertas (Hutan Asli kayu)(e) - - 7.5 7.5 7.5 7.5
ii) Balak untuk pulpa dan kilang kertas (kayu perladangan)(e) -   6 6 6 -

Note:
FR: Pengurusan Hutan Asli
ITP: Penanaman Pokok Industri
AL: Tanah Hak Milik
SL: Tanah Negeri
BW: Benta Wawasan
YS: Yayasan Sabah
 1. Dari tanah hak milik, tanah kerajaan dan perladangan kayu perindustrian yang diluluskan dalam Hutan Simpan.
 2. Semua kawasan RIL adalah tertakluk kepada pemeriksaan dan pengesahan oleh kakitangan JPS sebelum kelayakan "rebat".
 3. Tertakluk kepada pemeriksaan dan pengesahan oleh Kakitangan Jabatan Perhutanan Sabah.
 4. Sebagai bahan untuk penjana kuasa dan kilang bata berbakar.
 5. Sebagai input untuk kilang kertas sahaja.

(c) Royalti untuk 'Log Rampasan'/Balak lelongan
 • i. Log : RM 90.00/m³ tidak mengira saiz, spesis dan sumber.
 • ii. Kayu Ditukar : RM 180.00/m³ tidak mengira saiz, spesis dan sumber.

(d) Royalti eksport kayu diproses

Jenis Kadar (RM/M³)
1)  Belian Sawn Timber 100
2)  Sawn timber of other species 10
All Plywood 5
All Veneer 10
All Mouldings 5

(e) Yuran pemeriksaan dan caj pensijilan kayu yang diimport

Jenis Kadar (RM/M3)
Logs 10
Converted Timber 10
Sawn Timber 10
Veneer 10
Others -
Logs for pulp & papermill (SFI use) 1


(f) Premium


Jenis Kadar Premium RM/M³
a) FR/NFM

60cm dan ke atas sahaja
     1)Yayasan Sabah& Benta Wawasan 15
Macaranga: Dikecualikan
     2)Other licences after 01 Feb 2002

20
Macaranga: Dikecualikan
     3)Other licences before 01 Feb 2002 Berdasarkan syarat lesen
Macaranga: Exempted
     4)SFMLA 30
Macaranga: Dikecualikan
b) ITP ≥45 cm ≤44 cm
     1) Yayasan Sabah & Benta Wawasan 15
Macaranga: Dikecualikan
0
Macaranga: Dikecualikan
     2) SFMLA 20
Macaranga: Dikecualikan
5
Macaranga: Dikecualikan
c) Stateland ≥45 cm ≤44 cm
20
Macaranga: Dikecualikan
5
Macaranga: Dikecualikan
d) FR/ITP (non YS/BW) 20
Macaranga: Dikecualikan
5
Macaranga: Dikecualikan

(g) Penilaian Diameter Untuk Royalti Pengiraan - ITPS , Tanah Kerajaan & Tanah Bermilik
 • Ini adalah berdasarkan kepada purata 2 diameter di setiap hujung.
Kandungan dikemaskini pada 24 Disember 2013