Pertanyaan-f

Prosedur Pengendalian Sistem Pertanyaan Elektronik

magic wandProsedur Pengendalian Sistem Pertanyaan Elektronik (EP)
Sistem EP Jabatan ini dikendalikan dengan set prosedur yang memberi keutamaan dan tapisan kepada semua pertanyaan yang dihantar oleh para pelanggan kami. Peraturan dan prosedur ini boleh diterangkan melalui carta alir di bawah.

CartaAlir e Pertanyaan