Teks Pelbagai Warna

warnateksTeks laman web ini dalam pelbagai warna.

 

Kriteria Capaian Kecacatan W3C 

Sebagai sebahagian daripada Kriteria Capaian Kecacatan W3C dan Panduan Capaian Kandungan Web (WCAG 2.0), laman web Jabatan Perhutanan Sabah menyediakan fungsi kepelbagaian warna teks. Laman ini menyediakan empat warna teks, iaitu biru, hijau, merah dan jingga.