1. MBKPheaderLangkah-1

 2. Maklumat Pelanggan
  Sila pilih salah satu daripada pilihan
 3. Lokasi anda
  Sila pilih lokasi anda
 4. Bahagian / Unit Anda
  Sila pilih bahagian atau unit anda
 5. Program Anda
  Sila pilih program atau unit anda
 6. Bahagian anda
  Sila pilih bahagian anda
 7. Daerah Anda
  Sila pilih daerah / wilayah anda
 8. Daerah Anda
  Sila pilih daerah anda bertugas
 9. Lokasi Anda
  Sila pilih lokasi anda
 10. Negeri Anda
  Sila pilih negeri anda
 11. Negara anda
  Sila pilih negara anda

 12. LokasiDinilai

 13. Lokasi Dinilai
  Sila pilih lokasi yang anda nilai
 14. Bahagian / Unit Dinilai
  Sila pilih bahagian atau unit yang anda nilai
 15. Program yang Dinilai
  Sila pilih program atau unit yang anda nilai
 16. Bahagian Dinilai
  Sila pilih bahagian yang dinilai
 17. Daerah yang dinilai
  Sila pilih daerah / wilayah yang dinilai
 18. Daerah yang dinilai
  Sila pilih daerah yang dinilai
 19. Lain-Lain Lokasi
  Sila nyatakan nama lokasi

 20. Sistem maklum balas ini tidak akan merekod identiti sebenar anda namun akan merekod maklumat berkenaan peranti, alamat IP atau masa akses anda.

 21.  
 1. MBKPheaderLangkah-2

 2. Perkhidmatan

  Sila berikan maklum balas anda mengenai pengalaman atau pendapat anda mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh kami


 3. Layanan Segera
  Sila pilih salah satu pilihan
 4. Menepati Keperluan
  Sila pilih salah satu pilihan
 5. Kakitangan

  Sila berikan maklum balas anda mengenai pengalaman atau pendapat anda mengenai apabila berurusan dengan kakitangan kami


 6. Kemesraan
  Sila pilih salah satu pilihan
 7. Kesopanan
  Sila pilih salah satu pilihan
 8. Sedia Membantu
  Sila pilih salah satu pilihan
 9. Pejabat

  Sila berikan maklum balas anda mengenai pengalaman atau pendapat anda apabila melawat/berurusan di pejabat kami


 10. Kebersihan
  Sila pilih salah satu pilihan
 11. Kekemasan
  Sila pilih salah satu pilihan
 12. Keselesaan
  Sila pilih salah satu pilihan
 13. Komunikasi

  Sila berikan maklum balas anda mengenai pengalaman atau pendapat anda apabila menggunakan saluran komunikasi kami


 14. Telefon
  Sila pilih salah satu pilihan
 15. E-Mel
  Sila pilih salah satu pilihan
 16. Laman Web
  Sila pilih salah satu pilihan
 17. Perkhidmatan Kaunter

  Sila berikan maklum balas anda mengenai pengalaman atau pendapat anda apabila berurusan di kaunter kami


 18. Ruang Menunggu
  Sila pilih salah satu pilihan
 19. Layanan Kaunter
  Sila pilih salah satu pilihan

 20.  
 1. MBKPheaderLangkah-3

 2. Adakah anda mempunyai cadangan atau komen?


  Sila pilih satu dari senarai pilihan
 3. Komen atau Cadangan
  Invalid Input
 4. Pengakuan Pengirim: Saya dengan ini menyatakan bahawa di atas adalah benar dan tepat. Saya telah membaca syarat dan ketentuan di laman ini dan bersetuju untuk terikat dengan setiap perubahan yang dilakukan.Sebagai pengguna berdaftar,saya akan bertanggungjawab ke atas sebarang salah laku dari segi undang-undang keatas laman ini oleh individu yang menggunakan mel dan katalaluan saya. Dengan menekan butang 'hantar' saya bersetuju dengan pengakuan yang telah dinyatakan.

 5. Anda mesti bersetuju dengan Terma dan Syarat terlebih dahulu
 6.   
 7. Penghantaran maklumat atau data ini adalah tertakluk kepada dasar privasi dan kerahsiaan laman web Jabatan Perhutanan Sabah. Dasar ini tertakluk kepada semua maklumat yang dihantar kepada laman web ini.