Frequently Asked Questions
Memohon kebenaran menjalankan kajian / penyelidikan lapangan di Hutan Simpan
Kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada garis panduan & syarat-syarat seperti berikut:

  1. Mendapatkan lesen akses daripada Pusat Biodiversiti Sabah melalui alamat berikut : Pusat Biodiversiti Sabah, Pejabat Hasil Bumi, Jabatan Ketua Menteri, Aras 19, Blok A, Menara Kinabalu, 88400 Kota Kinabalu. Tel 088-369099 / 369312. Fax 088-250753. Emel sabc@sabah.gov.my
  2. Sila berjumpa dengan Pejabat Perhutanan Daerah yang berhampiran berhubung kerja-kerja penyelidikan atas faktor keselamatan, operasi dan lain-lain
  3. Penumbangan pokok & perbuatan merosakkan tumbuh-tumbuhan adalah ditegah
  4. Memburu adalah dilarang
  5. Dilarang membuang sampah merata-rata & pelupusan sampah hendaklah dengan kaedah mesra alam
  6. Bagi pengumpulan sampel penyelidikan, hanya kuantiti mencukupi sahaja dibenarkan
  7. Setelah selesai kerja lapangan penyelidikan, laporan perlu dikemukakan kepada Ketua Penyelidikan Perhutanan, Sepilok & salinan kepada Ketua Konservator Hutan
  8. Jabatan Perhutanan tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan / kecederaan kepada pemohon semasa menjalankan penyelidikan di lapangan di dalam Hutan Simpan Sabah